De Weert

Brabantse Wal
Asperges

Heerlijke asperges vers van de Brabantse Wal!

De Weert Brabantse Wal Asperges

Langs de grens van West-Brabant met Zeeland en Vlaanderen ligt een opvallend landschap: De Brabantse Wal. De hoge met bos bedekte zandgronden gaan hier over in de lager gelegen zeekleipolders. De grote verscheidenheid aan bodemsoorten en grondgebruik is typerend voor de Brabantse Wal. Het meest opvallend is de steilrand, een monument van aardkundige waarde. Op de grens van hoog op laag groeien de lekkerste asperges; de Brabantse Wal Asperges.

Brabantse Wal Asperges

Europese Unie

Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)